łelfer

znaczenie
  • zasiłek dla bezrobotnego
ang.
  • wellfare
np.
  • Jestem na łelfrze.
  • Idę na łelfer.