Oł szit!

Słownik nie zawiera jeszcze haseł na literę Ć.