łerker

znaczenie
  • pracownik socjalny (opekujący się np. bezrobotnym)
ang.
  • social worker
np.
  • Mój łerker mi to załatwi.