łorewer

znaczenie
  • cokolwiek
  • nie zależy mi
  • jest mi obojętne
  • wszystko jedno
ang.
  • whatever