balot

znaczenie
  • karta do głosowania
ang.
  • ballot-paper
np.
  • Stawiane na balocie zarzuty są niezgodne z prawem (źródło - polskie radio w Michigan (Różalski)).