bluprynt

przykład
  • Umiesz czytać bluprynt?
  • Podaj mi bluprynt.
zobacz też