burak

znaczenie
  • osoba niedoświadczona, bez umiejętności
przykład
  • On jest takim burakiem, że aż mu słoma z butów wychodzi.