daja

np.
  • Potrzebni ludzie produkujący daje.
zob.