fawers dej

np.
  • Dzieci na fawers dej kupiły mi widjo.
zob.