fender

znaczenie
  • błotnik samochodu
ang.
  • fender
np.