garbicz

np.
  • Wrzuć do garbicza.
  • Wyrzuć na garbicz.
zob.