garbidż

np.
  • Jak wyrzucisz do garbidża to...
zob.