grinkard

znaczenie
  • zielona karta
  • dokument pozwalający na stały pobyt i pracę w USA
ang.
  • green card
np.
  • Czy masz grinkard?
  • Nie mam grinkard.
  • Dostali temporary grinkard.