grunt

znaczenie
  • uziemienie
  • zerowanie
ang.
  • ground
np.
  • Dołącz przewód do gruntu.