hamer

znaczenie
  • młotek
ang.
  • hammer
np.
  • Masz ładny hamer.
  • Podaj mi hamera.