inhałs

znaczenie
  • pracownik zatrudniony przez dane przedsiębiorstwo
ang.
  • in-house worker
np.
  • Przyjęli go na inhałs.