insiurens

np.
  • Miałem insiurens zdrowotny.
zob.