kłodra

np.
  • Daj mi jednego kłodra.
  • To jest kłodra, a nie pięć centów.
zob.