kłoter

np.
  • Byłam w banku zamieniać dolary na kłotery.
  • Mogę zapłacić kłoterami.
zob.