keszować

znaczenie
  • spieniężyć
ang.
  • to cash
np.
  • Gdzie tu można keszować czeka?
zob.