kołt

znaczenie
  • warstwa (np. farby, papy)
ang.
  • a coat
np.
  • Zerwali dwa kołty.