kondyszyning

przykład
  • Nie ma kondyszyningu w samochodzie.
zobacz też

kondyszyning

przykład
  • Nie ma kondyszyningu w samochodzie.
zobacz też