kondyszyning

np.
  • Nie ma kondyszyningu w samochodzie.
zob.

kondyszyning

np.
  • Nie ma kondyszyningu w samochodzie.
zob.