kwodra

np.
  • Zagrałeś moją kwodrą.
  • Zostaw moje kłodry.
zob.