nurska

np.
  • Pracowała jako nurska.
  • Nurska do niego przychodziła.
zob.