nurska

przykład
  • Pracowała jako nurska.
  • Nurska do niego przychodziła.
zobacz też