of

znaczenie
  • dzień wolny od pracy
ang.
  • off
  • to take the day off
np.
  • Wezmę sobie of.