ofis

znaczenie
  • biuro
  • kancelaria
ang.
  • office
np.