pajp rencz

znaczenie
  • klucz do rur
ang.
  • pipe wrench
np.
  • Przynieś duży pajp rencz.