pejdżować

znaczenie
  • wzywać
  • próbować skontaktować się
ang.
  • to page somebody
np.
  • Jak kogoś pejdżujesz, to siedź przy telefonie.