redżistrować

znaczenie
  • rejestrować
ang.
  • to register
zob.