rummejt

przykład
  • To jest mój rummejt.
zobacz też