sejo

np.
  • Kupiłam na sejo.
  • Wszystko było na sejo.
  • To było na sejo.
  • Skończyło się w sobotę sejo.
zob.