sosz sekurita

np.
  • Załatwiłem w Czikago sosz sekuritę.
zob.