sosz sekurita

przykład
  • Załatwiłem w Czikago sosz sekuritę.
zobacz też