sztor

np.
  • Pojadę do sztoru.
  • To jest sztor arabski.
zob.