trokerka

znaczenie
  • transport ciężarowy
ang.
  • trucking
np.
  • Bardzo lubię trokerkę.
  • Ta cała trokerka...