zaimejlować

znaczenie
  • wysyłać pocztę elektroniczną
ang.
  • to send e-mail
np.
  • Zaimejluję.
  • Sprawdzę, czy ktoś zaimejlował.