gradżułować

znaczenie
  • ukończyć szkołę
ang.
  • graduate
np.
  • Córka Elki gradżułowała z hajskul w czerwcu, więc mieliśmy party.
zob.