graduować

znaczenie
  • promować
  • ukończyć studia wyższe
  • otrzymać dyplom ukończenia szkoły
  • abiturient
ang.
  • graduate
np.
  • Mój syn graduował w tamtym roku.
zob.