skedżo

znaczenie
  • harmonogram
  • rozkład dnia, tygodnia
ang.
  • a schedule
np.
  • Oni mieli swoje skedżo.