skedżul

przykład
  • Muszę spojrzeć na mój skedżul.
zobacz też